Deklaracja dostępności

 

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 848 ze zm.). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju:

www.dps.bilgo.pl
Data publikacji strony internetowej: 8 stycznia 2010
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23 kwiecień 2013

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona nie posiada udogodnień dla szerszego grona osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób niewidomych i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących, osób z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami mowy, nadwrażliwością na światło, osób z niepełnosprawnościami złożonymi, a także dla niektórych osób mających trudności w uczeniu się i ograniczenia poznawcze.
Oświadczenie sporządzono na dzień: 1 stycznia 2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Paluch, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 688 03 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju
ul. Gen. Bora Komorowskiego 20, 23-400 Biłgoraj

Wejście na teren Domu
Budynek posiada wejście główne od ul. Gen. Bora Komorowskiego przy którym znajduje się podjazd z nawierzchnią antypoślizgową i poręczą. Drugie wejście o szerokości 1,7 metra znajduje się od strony południowej budynku ( od strony ogrodu). Wszystkie wejścia do budynku usytuowane są w sposób umożliwiający wjazd osobom na wózkach.
Przed budynkiem znajduje się parking na którym nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na terenie Domu Pomocy Społecznej znajduje się parking z dużą ilością miejsc do parkowania. Korytarz oraz wielkość pomieszczeń pozwala na manewrowanie wózkiem inwalidzkim. W budynku znajduje się winda . Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze. Część administracyjna znajduje się na 4 piętrze.
W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń administracyjnych można wejść z psem asystującym
i psem przewodnikiem.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
W Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Inne formy komunikacji z Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju to:

  • telefoniczna – nr tel. 84 688 03 48,
  • fax nr 84 688 03 47 wew. 68,
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • list tradycyjny.

 

© 2016 PIKU s.c.

Please publish modules in offcanvas position.